EU Kids Online II Proje Ekibi


Dr Kürşat Çağıltay

Kürşat Çağıltay lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde, ve yüksek lisansını eğitimini ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Indiana Üniversitesi'nde Bilişsel Bilimler ve Öğretim Sistemleri Teknolojileri bölümlerinde çift doktorasını yapmıştır. Çağıltay'ın temel araştırma alanları insan bilgisayar etkileşimi, öğretim teknolojileri, elektronik oyunlardaki sosyal ve bilişsel unsurlar, teknolojinin sosyokültürel yönleri, uzaktan eğitim ve insan performans teknolojileridir. kursat@metu.edu.tr

Dr Christine Ogan

Indiana Universitesi, Gazetecilik Okulu Bilişim ve Programlama bölümlerinden emekli bir profesör olan Christine Ogan, 2008 yılında Belçika’da bulunan Catholic University of Leuven’da Medya Kültürü ve İletişim Teknolojileri Merkezi’nde ve 2009’da ise Hong Kong City Üniversitesindeki İletişim bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırma alanına Hollanda ve Belçika’daki Türk diasporası ve bunun yanında sosyal enformatik ve uluslararası iletişim girmektedir. Türkiye’de uzun yıllar boyunca medya ve iletişim üzerine çalışmalarda bulunan Ogan’ın, Journal of Communication, Gazette, New Media & Society, Telecommunications Policy, Communications ve diğer iletişim organlarında yayınları bulunmaktadır. Ayrıca International Communication Gazette, The Information Society, Journal of Broadcasting & Electronic Media ve Kurgu Dergisi’nde editör kurulunda ve Global Media Journal’da danışma kurulunda yer almaktadır. ogan@indiana.edu

Türkan Karakuş

Türkan Karakuş Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde doktora öğrencisidir. Başlıca araştırma ilgi alanları oyun tabanlı öğrenme, tasarlayarak öğrenme, öğretim tasarımcılarının eğitimi, e-öğrenme ve insan bilgisayar etkileşimidir. Karakuş, şu anda ODTÜ'de yer alan Eğitimde Simülasyonlar ve Oyunlar ile İnsan Bilgisayar Etkiletişimi projelerinin de üyesidir. karakus@metu.edu.tr

Duygu Nazire Kaşıkçı

Duygu Nazire Kaşıkçı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde doktora öğrencisidir. Başlıca araştırma ilgi alanları, çocuklar için İnternet'in riskleri ve güvenliği konuları ile öğretmen yetiştirmede bilgisayar teknolojileri kullanımıdır.kduygu@metu.edu.tr

Engin Kurşun

Engin Kurşun Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Atatürk Üniversitesi adına doktora öğrencisi ve araştırma görevlisidir. Başlıca ilgi alanları Açık Eğitim Kaynakları, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Mobil Öğrenme ve Oyun Tabanlı Öğrenmedir. Kurşun, ODTÜ İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Grubu (http://hci.metu.edu.tr) ve Eğitimde Simülasyonlar ve Bilgisayar Oyunlar Araştırma Grubunun (http://simge.metu.edu.tr) üyesidir. ekursun@metu.edu.tr

İletişim

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eğitim Fakültesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531
Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 2103683
Fax: +90 312 2107986
e-mail: kursat@metu.edu.tr
WWW: http://www.metu.edu.tr/~kursat