Uzm. Psk. Pınar BURNUKARA

Dergi Makalesi

Burnukara, P. ve Uçanok, Z. (2010). Ergenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Olanakları İle Sanal Ortamda Meydana Gelen Zorbalığa İlişkin Betimsel Bir İnceleme. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 21(2), 47-62.

Yüksek Lisans Tezi

Burnukara, P. (2009). İlk ve orta ergenlikte geleneksel ve sanal akran zorbalığına ilişkin betimsel bir inceleme.  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.