Doç. Dr. Zehra UÇANOK

Dergi Makalesi

Burnukara, P. ve Uçanok, Z. (2010). Ergenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Olanakları İle Sanal Ortamda Meydana Gelen Zorbalığa İlişkin Betimsel Bir İnceleme. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 21(2), 47-62.

Proje

Uçanok, Z., Karasoy, D., Durmuş, E. (2011). Yeni Bir Akran Zorbalığı Türü Olarak Sanal Zorbalık: Ergenlerde Yaygınlığı ve Önemi, TUBİTAK Proje No: 108K424