Prof. Dr. Hafize KESER

Bildiri ve Konferans
 
Kavuk, M., Keser, H. ve Teker, N. (2011). Reviewing Unethical Behaviors of Primary Education Students’ Internet Usage. World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), 06-10 June 2011, Near East University & Gazi University, Kyrenia-North Cyprus.  Girne, KKTC.
 
Yürüttüğü Yüksek Lisans Tezi
 
Melike Kavuk (2011). İlköğretim Öğrencilerinin sanal zorba ve sanal kurban olma durumlarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 
Ceren Döner (2011). İlköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.