Doç. Dr. Ayşegül DURAK BATIGÜN

Konferans
 
Batıgün, A.D., Kılıç, N. (2010). İnternet Bağımlılığı: Bağımlılık oranları, kullanım amaçları, ilgili sosyo-demografik ve psikolojik değişkenler. XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi-Mersin, Sözel Bildiri.
 
Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2010). İnternet Bağımlılığı: Utangaçlık, yalnızlık ve psikolojik belirtiler açısından bir değerlendirme. XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi-Mersin, Sözel Bildiri.
 
Dergi Makalesi
 
Batıgün, A.D., Kılıç, N. (2011). İnternet Bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler, ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki iklişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, Haziran 2011, 26(67), 1-10
 
Batıgün, A.D. (2010). İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Değişkenler. Popüler Bilim, 17(195), 38-43.
 

Batıgün, A.D., Hasta, D. (2010). İnternet Bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(1), 

213-219.
 
Proje
 
Batıgün, A.D., KILIÇ, N., AKÜN, E., ve ÖZGÜR, P. (2010) İnternet Bağımlılığı: Kişilik Özellikleri, Psikolojik Belirtiler, Sosyal Destek ve İlişkili Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Bir İnceleme, TUBİTAK Proje No: 109K283