Öğr. Gör. Dr. Bülent DİLMAÇ

Dergi Makalesi

Dilmaç, B. & Aydoğan, D. (2010). Parental Attitudes As A Predictor Of Cyber   Bullying Among Primary School Children. International Journal of Psychological and Brain Sciences.  2 (4),  227-231.

Dilmaç, B. & Aydoğan, D. (2010). Values as a Predictor of Cyber-bullying Among Secondary School Students. International Journal of Social Sciences, v5(3), 185-188.

Dilmaç, B. (2009). Sanal Zorbalığı Yordayan Psikolojik İhtiyaçlar: Lisans Öğrencileri İçin Bir Ön Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, v9(3), p1-35.

Bildiri

Aydoğan, D., Dilmaç, B. &  DENİZ, M. E. (2009). İlköğretim Öğrencilerinde Sosyal Destek ve Siber Zorbalığın İncelenmesi. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, 1-3 Ekim 2009.