Araş. Gör. Didem AYDOĞAN

Dergi Makalesi

Dilmaç, B. & Aydoğan, D. (2010). Values as a Predictor of Cyber-bullying Among Secondary School Students. International Journal of Social Sciences, v5(3), p185-188.

Bildiri

Aydoğan, D., Dilmaç, B. &  DENİZ, M. E. (2009). İlköğretim Öğrencilerinde Sosyal Destek ve Siber Zorbalığın İncelenmesi. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, 1-3 Ekim 2009.