Yrd. Doç. Dr. Özgür Erdur Baker

Dergi Makalesi

Erdur-Baker, Ö. (2010). Cyber Bullying and Its Correlation to Traditional Bullying, Gender, and Frequent and Risky Usage of Internet Mediated Communication Tools,  New Media and Society, 12, 109-126.

Erdur-Baker, Ö. & Tanrıkulu, İ. (2009). Cyber Bullying in Turkey: Its Correlates and Links to Depressive Symptoms. Journal of eHealth Technology and Application, 7, 16-23.

Topcu, Ç., Erdur-Baker, Ö. ve Çapa-Aydın, Y. (2008). Examination of Cyber Bullying Experiences among Turkish Students from Different School Types, CyberPsychology and Behavior, 11, 643-648.

Erdur-Baker, Ö., ve Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: Siber zorbalık, Eğitim Araştırmaları (EJER), 27, 31-42.

Kitap Bölümü

Erdur-Baker, Ö. ve Topcu, Ç. (2008). Siber Zorbalık, Bilisim Teknolojileri Ögretiminde Sosyo-Psikolojik Degiskenler, ed. D. Deryakulu, 105-123, Maya Akademi, Ankara.

Konferans Bildirisi

Topcu, Ç. & Erdur-Baker, Ö. (2009). Age and Gender Differences in Cyber and Traditional Bullying Experiences of Turkish Adolescents, The European Conference on Educational Research (ECER), Vienna, Austria.

Erdur-Baker, Ö. ve Yurdugül, H. (2008). Loneliness As a Risk Factor for Traditional and Cyber Bullying, European Educational Research Conference (ECER), 1, Sweden.

Akbaba-Altun, S., Yerin-Güneri, O., ve Erdur-Baker, Ö. (2006). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çocuk ve Ergenleri Nasıl Etkiliyor?”, Milli Eğitim Bakanlığı Sempozyumu: Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler, 38, İstanbul.

Topçu Ç. ve Erdur-Baker, Ö. (2007).Geleneksel Akran Zorbalığının, Siber Sorbalığın ve Bu İki Tip Zorbalık Türü Arasındaki İlişkinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 456-461, Tokat.

Yürüttüğü Yüksek Lisans Tezi

Topcu, Ç., “The Relationship of Cyber Bullying to Empathy, Traditional Bullying, The Frequency Use of İnformation and Communication Tools, and Adult Monitoring of the Internet Use”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008.