Prof. Dr. Mutlu Binark

Kitap

Binark, M.,  Bayraktutan Sütcü, G.  & Fidaner, I. B. (2009)  Dijital Oyun Rehberi: Oyun Tasarımı, Oyuncu ve Türler. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Dergi Makalesi

Binark, M., Bayraktutan Sütcü, G. & F. Buçakçı (2009). How Turkish young people utilize Internet cafes: the results of ethnographic research in Ankara, Observatorio, 3(1), 286-310

Binark, M.  & Bayraktutan Sütcü, G. (2008). Türkiye’de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler ve Mekan-Kullanıcı İlişkisi, Amme İdaresi Dergisi, 41(1), 113-148. (2008) (SSCI)

 Kitap Bölümü

Binark, M., Bayraktutan Sütcü, G.  & Buçakçı, F. (2009). Türkiye'de İnternet Kafelerde Dijital Oyuncular-Yeni Medya Okuryazarlığı Neden Gerekli?. Binark, M., Bayraktutan Sütcü, G. &  Fidaner, I. B. (Der). Dijital Oyun Rehberi: Oyun Tasarımı, Oyuncu ve Türler içinde. (pp. 187-224). İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Gencel Bek, M. & Binark, M. (2009). A Critical Evaluation of Media Literacy in Turkey and Suggestions for Developing Social Transformation and Citizenship. M. Leaning (Der). Issues in Information and Media Literacy: Criticism, History and Policy içinde. (pp. 93-108). Santa Rosa: Ca, Information Science