Türkiye'de Güvenli İnternet Konusunda Çalışma Yapan Araştırmacılar

Prof. Dr. Mutlu BİNARK, Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, binark@baskent.edu.tr, Yayınları

Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi,  ogulmus@education.ankara.edu.tr,

Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, fodabasi@anadolu.edu.tr,

Prof. Dr. Hafize KESER, Ankara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, keser@ankara.edu.tr , Yayınları

Prof. Dr. Elif N. ÖZMERT Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve hastalıkları ABD, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, nozmert@hacettepe.edu.tr Yayınları

Psk. Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, cocukruhmaster@hacettepe.edu.tr,

Doç. Dr. Oya YERİN GÜNERİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, guneri@metu.edu.tr,

Doç. Dr. Ayşegül DURAK BATIGÜN, Ankara Üniversitesi, DTCF Psikoloji Bölümü, ayseguldurak@yahoo.com, Yayınları

Doç. Dr. Esra CEYHAN, Anadolu Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi, eceyhan@anadolu.edu.tr, Yayınları

Doç. Dr. A. Aykut CEYHAN, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, aceyhan@anadolu.edu.tr, Yayınları

Doç. Dr. Özgür ERDUR BAKER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , baker@metu.edu.tr, Yayınları

Doç. Dr. Yavuz AKBULUT, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, yavuzakbulut@anadolu.edu.tr, Yayınları

Doç. Dr. Tolga ARICAK, Fatih Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, oaricak@fatih.edu.tr, Yayınları

Doç. Dr. Zehra UÇANOK, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, ucanok@hacettepe.edu.tr, Yayınları

Yrd. Doç. Dr. Metin PİŞKİN, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi,  metinpiskin@gmail.com,

Öğr. Gör. Dr. Bülent DİLMAÇ, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, bdilmac73@hotmail.com, Yayınları

Araş. Gör. Didem AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, daydogan@adu.edu.tr, Yayınları

Uzm. Psk. Pınar BURNUKARA, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, pinarburnukara@gmail.com, Yayınları

Psk. Mehmet DİNÇ, Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi, Klinik Psikolog, mehmetdinc@gmail.com, Yayınları

Şahin BAYZAN, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, sbayzan@btk.gov.trYayınları

UNICEF, Yayınları

 


 *Konu ile ilgili çalışmalarınız varsa, iletişim bilgilerinizi ve belli başlı çalışmalarınızı bize iletirseniz bu sayfadan duyurabiliriz.